Jak vybrat puškohled

Častou otázkou lidí kupujících si první puškohled je: „Mám tu a tu zbraň, jaký si mám na ni pořídit puškohled?“ To je ovšem otázka zavádějící a nepříliš relevantní.

Pro správný výběr puškohledu je potřeba si ujasnit: jak a co nejčastěji lovíte?

Při výběru puškového zaměřovacího dalekohledu (puškohledu) se uplatňují obecné principy podobně jako u výběru všech dalekohledů, nicméně díky specifikům použití je třeba vzít v potaz ještě další aspekty. Vedle zvětšení a průměru objektivu hrají při základním výběru úlohu ještě informace o poloze záměrné osnovy, charakteru záměrné osnovy a korekci paralaxy.

Prvotním vodítkem musí být důkladně si ujasnit, jak a co nejčastěji lovíte – z toho totiž vyplynou právě základní parametry puškohledu. Stejně jako u ostatních přístrojů platí, že rady kamarádů a známých, kteří již mají nějaké zkušenosti, je dobré si vyslechnout, ale brát je jen jako jeden názor z mnoha. Jejich priority mohou být diametrálně odlišné od těch vašich a co vyhovujeme jim, může být jiným na obtíž.

Zvětšení dalekohledu

Při výběru tohoto parametru buďte sebekritičtí! Seriózně zvažte, co je nejčastější vzdálenost, na kterou střílíte a při odhadu maximální vzdálenosti, na kterou si troufnete vystřelit, nepřehánějte! 

U žádného dalekohledu neplatí obecně „čím větší zvětšení, tím lepší“, nicméně u puškových dalekohledů je dobré zvážit, jak často střílíte s oporou a jak často bez ní. Při střelbě s oporou není třeba se bát větších zvětšení, umožní přesnější zásah. Na druhé straně je však třeba si uvědomit, že větší zvětšení (při stejném průměru objektivu) má za následek nižší světelnost (množství světla prošlé objektivem se musí rozložit na větší plochu).

Průměr objektivu

Průměr objektivu spolu se zvětšením puškového dalekohledu určuje tzv. světelnost dalekohledu (pozor, nezaměňovat se světelnou propustností!).

Mezi uživateli je hojně rozšířený názor, že světelnost je tím lepší, čím má dalekohled větší průměr objektivu. To platí ovšem pouze tehdy, pokud veškeré světlo, které projde dalekohledem, projde také oční pupilou na sítnici.

Poloha záměrné osnovy

Záměrná osnova (někdy označovaná jako záměrný kříž) může být umístěna v ohniskové rovině objektivu (tzv. 1. ohniskové rovině) nebo v ohniskové rovině okuláru (tzv. 2. ohniskové rovině). U puškohledů s pevným zvětšením to nehraje žádnou roli, ale u dnes tolik populárních puškových dalekohledů s proměnným zvětšením jde o podstatný parametr.

Záměrná osnova v 1. ohniskové rovině se zvětšuje společně se změnou zvětšení. Tloušťka tenkých čar roste s rostoucím zvětšením a při maximálním zvětšení může působit rušivě. Výhodou naproti tomu je, že jakékoliv dálkoměrné prvky v osnově (vzdálenost silných čar, bodů apod.) pracují stejně při jakémkoliv zvětšení.

Záměrná osnova v 2. ohniskové rovině zůstává při změně zvětšení na pohled stále stejná, síla čar ani vzdálenosti prvků v osnově se subjektivně (vůči pozorovateli) nemění, mění se však vůči cíli. Výhodou tedy je, že tenká čára je stále stejně tenká a žádná část osnovy se s rostoucím zvětšením neskrývá. Dálkoměrné prvky však fungují pouze u jediného (většinou jednoho z krajních) zvětšení.

Charakter záměrné osnovy

Vhodný tvar záměrné osnovy je do značné míry otázkou osobních preferencí a zvyklostí. Někomu stačí prostý tenký nitkový kříž, někdo naopak ocení složitější strukturu obrazce umožňující rychlé přenášení záměrného bodu podle vzdálenosti, úhlu náměru či opravy na vítr. V tomto směru neexistuje univerzální rada snad kromě jediné: V jednoduchosti je síla!

Profesionální střelec je sžitý se svým vybavením, a i ve stresu, což chvíle předcházející stisku spouště bezesporu je, dokáže vnímat jen to, co potřebuje a složitější tvar osnovy ho nijak neruší, naopak ji dovede účinně využít. Příležitostný střelec spíše ocení jednoduchou záměrnou osnovu s jasným a nezaměnitelným záměrným bodem.

Puškové dalekohledy s osvětlením záměrné osnovy dnes představují drtivou většinu přístrojů na trhu a intenzita osvětlení je pak samostatnou otázkou hodnou pozornosti.

U dalekohledů určených pro lov za hraničních světelných podmínek není potřeba klást důraz na příliš jasné osvětlení. Naopak, je dobré, když má puškohled možnost regulovat jasy hlavně v nejnižších úrovních. To umožňuje střelci přesně nastavit nejvhodnější jas osnovy v daných podmínkách tak, aby bod viděl, ale aby ho neoslňoval.

U puškových dalekohledů používaných v denních podmínkách a zejména při instinktivní střelbě, je důležité, aby byl osvětlený záměrný bod co nejjasnější. Musí být viditelný i za denního světla na sněhové pokrývce, čímž usnadňuje rychlé, tzv. „nahozené“ zamíření.

Korekce paralaxy

Z technického hlediska korekce paralaxy umožňuje kromě okuláru zaostřit samostatně i objektiv (většinou točítkem na levé straně středové kostky puškohledu).

U většiny puškových dalekohledů s menším zvětšením, kde se předpokládá primárně střelba na standardní lovecké vzdálenosti mezi 50 až 150 m, je objektiv už ve výrobě nastaven tak, že jeho obraz padá do roviny záměrné osnovy a při vychýlení střelcova pohledu z optické osy nedochází k odchylce mezi záměrným bodem a skutečným bodem zásahu. Této odchylce se říká paralaxa.

U puškových dalekohledů určených pro střelbu na větší vzdálenosti už nelze zajistit, aby obraz z pevně umístěného objektivu padal přesně do fyzické roviny záměrné osnovy. To má v praxi dva negativní důsledky:

  • Nelze dosáhnout za všech podmínek současně ostrého obrazu cíle i záměrné osnovy.  
  • Při pohledu mimo osu dalekohledu může dojít díky paralaxe k zamíření mimo bod zásahu.

Proto bývají puškové dalekohledy se zvětšením větším než 12x případně 15x vybaveny právě korekcí paralaxy, tedy možností zaostřit objektiv puškohledu tak, aby jeho obraz padnul přesně do roviny záměrné osnovy a k paralaktické odchylce nedocházelo.

Při rozhodování o „rozměru“ svého budoucího puškohledu tedy zvažte:

Lovíte nejčastěji černou zvěř z posedu a střílíte zásadně s oporou?

Pak potřebujete maximální světelnost i při větších zvětšeních (byť je vzdálenost menší, větší zvětšení umožní přesnější zásah. Korekce paralaxy je díky nevelké vzdálenosti prakticky zbytečná. Osvětlení osnovy je lepší na nižších úrovních. Ideální volbou jsou puškohledy3-12x56, 2,5-15x56, 8x56.

Lovíte často v horách nebo na holých pláních, kde představuje velký problém se ke zvěři přiblížit víc než na 150–200 m?

V těchto případech se dá předpokládat střelba s oporou za slušného světla, současně však také neochotu tahat sebou zbytečně těžké příslušenství. Korekce paralaxy je téměř imperativem – pomůže výrazně eliminovat nepřesnost zásahu způsobenou nemožností přesně zaostřit současně cíl i záměrnou osnovu. Volte dalekohledy 2-12x50, 6-24x56 nebo 2,5-15x56.